11
  NIEUWSBERICHT
Avond4daagse 2020
mei 2022

De routes voor 2022 zijn bekend. Kijk bij PArcours voor meer informatie. Ieder dag zullen we om 15.00 uur de routes ook op onze Facebookpagina publiceren.


 
ARNOLD


19
  NIEUWSBERICHT
Avond4daagse 2020
mrt 2022

Afgelopen week hebben we besloten om de Avond4daagse in 2022 weer te gaan organiseren. Na twee jaar van corona zijn alle maatregelen verdwenen en kunnen weer aan de wandel. De avond4daagse zal dit jaar worden gehouden van 16 t/m 19 mei. De startlokaties zijn gelijk aan de vorige edities. Maadag en dinsdag wordt gestart in Sportcentrum Kardinge, woensdag en donderdag starten we bij Speeltuinvereniging F.E.O. aan de Gorechtkade. Binnenkort komen we met meer informatie over de routes. Volg hiervoor ook onze facebookpagina.


 
ARNOLD